GA2
Heart Dangling A
GA9
Star Dangling An
GA7
Elephant Danglin
GA10
Cross Dangling A